Navigácia: Úvod Aktuality Verejné vyhlášky Verejné prerokovanie Územného plánu

Verejné prerokovanie Územného plánu PDF Tlač Email

Obec Vinosady, ako obstarávateľ strategického dokumentu „Územný plán obce Vinosady“ v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) a ako dotknutá obec Vám oznamuje, že verejné prerokovanie zverejnených dokumentov:

• Správy o hodnotení strategického dokumentu
• Návrhu strategického dokumentu - Územného plánu obce Vinosady

sa bude konať dňa 29.05.2018 (utorok) o 18,00 hod. v priestore telocvične v športovom areáli obce Vinosady.

  Verejná vyhláška

  Rozdeľovník

  Oznámenie