Navigácia: Úvod Odkazy na stránky Dôležité úrady

Odkazy na stránky
Odkazy na webové stránky dôležitých úradov
Počet zobrazení 
Počet Odkaz Zobrazení
1   Link   Daňové riaditeľstvo SR
Portál každodenne prináša všetky aktuálne informácie potrebné k Vašej orientácii v oblasti daní. Súčasťou portálu je aj Elektronická podateľňa spoločná pre všetky daňové úrady. Portál a Elektronická podateľňa sú dostupné v režime trvalého on-line pripojenia.
808
2   Link   Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa vznikla 1. novembra 1994 zákonom č. 274/1994 Z. z. ako verejnoprávna inštitúcia poverená výkonom nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia, ktoré prevzala od svojej predchodkyne Národnej poisťovne.
804
3   Link   Živnostenský úrad
Obvodný úrad zabezpečuje výkon štátnej správy a iné administratívnosprávne činnosti na jednotlivých úsekoch štátnej správy v rámci odborov a iného organizačného útvaru.
1656
4   Link   Katastrálny portál
Katastrálny portál umožňuje prístup k údajom katastra nehnuteľností, získať základné informácie okamžite a bez návštevy príslušnej správy katastra, získať oprávneným subjektom súhrnné a detailné informácie bez zložitej korešpondencie.
790
5   Link   Ďaľšie úrady
Zoznam ďaľších úradov v okresnom meste Pezinok
1543