Navigácia: Úvod Odkazy na stránky Organizácie a spolky

Odkazy na stránky
Zoznam odkazov na rôzne neziskové organizácie, ktorých činnosť sa týka života obce.
Počet zobrazení 
Počet Odkaz Zobrazení
1   Link   Pezinské panstvo
Pezinské panstvo je hra a zároveň produkt cestovného ruchu, resp. balík služieb pre každého, kto chce zažiť niečo zaujímavé a nevšedné.
830
2   Link   Dychová hudba Vinosadka
Dychová hudba má v celom Malokarpatskom regióne veľmi dlhú a bohatú tradíciu, a to celkom iste aj preto, lebo sa vždy našli nadšenci, ktorí sa s láskou a ochotne venovali výchove mladých muzikantov...
926
3   Link   Cesta sv.Martina
V roku 2005 Rada Európy vyhlásila cestu zo Szombathely do Tours za Európsku kultúrnu trasu s cieľom predstaviť život a najvýznamnejšie pamiatky kultu Svätého Martina, najobľúbenejšieho svätca Európy.
796
4   Link   Malokarpatská vínna cesta
Malokarpatská vínna cesta v sebe spája niekoľko fenoménov - víno, krajinu, históriu a gastronómiu oblasti rozloženej medzi Bratislavou a Trnavou ako veľkými centrami juhozápadného Slovenska. Medzi nimi leží tri menšie mestá - Pezinok, Modra a Svätý Jur, ktoré sa pýšia starou tradíciou slobodných kráľovských miest.
965
5   Link   Malokarpatské osvetové stredisko
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre je štátnym príspevkovým zariadením s právnou subjektivitou, ktorého zriaďovateľom je od 1.4.2002 Bratislavský samosprávny kraj. Svojím poslaním, ktorého cieľom je rozvoj miestnej a regionálnej kultúry, je jediným zariadením v Bratislavskom kraji.
1148
6   Link   Academia Istropolitana Nova
AINova je nezávislá mimovládna organizácia celoživotného vzdelávania. Sústreďuje sa na rozvoj ľudských zdrojov a prípravu odborníkov s cieľom napomôcť zvýšeniu konkurencieschopnosti Slovenska a naplniť očakávania, ktoré sú spojené so vstupom Slovenska do EÚ
879