Navigácia: Úvod Odkazy na stránky Rôzne

Odkazy na stránky
Počet zobrazení 
Počet Odkaz Zobrazení
1   Link   Separuj odpad
Cieľom portálu je podporiť možnosti zvýšenia separácie komunálneho odpadu v mestách a obciach v SR, definovať možnosti ako zvýšiť efektívnosť separovaného zberu komunálneho odpadu a podporiť vytvorenie metodiky štandardizovaných postupov pre mestá a obce. Portál má podporiť informovanosť všetkých miest a obcí na Slovensku.
1115