Navigácia: Úvod Voľby Voľby prezidenta SR 2019 Výsledok hlasovania Prezident SR

Výsledok hlasovania Prezident SR

O b e c n ý   ú r a d   vo   V i n o s a d o c h

Pezinská ul. č. 95, 902 01 Vinosady, č. t. : 033/6462308

  

INFORMÁCIA PRE VOLIČOV

 

o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku č.1vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky konaných dňa 30.03.2019

 

 

Obec VINOSADY

 

            Vo volebnom okrsku boli zistené tieto výsledky :

 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov                                            1 086              60,77 %

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní                                            660  

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku                                                          660                                     

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov                656                                                  

  

Kandidáti na prezidenta SR :                                                                            hlasov                  %

 

  1. 1.Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka,

Pezinok; hlasov                                                                                            545         83,08 %

 

 

  1. 2.Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 52 r., podpredseda

Európskej komisie pre energetickú úniu, Bratislava,                             111        16,92 %

 

                Ing. Katarína Hýllová

             predsedkyňa OVK