Navigácia: Úvod Voľby Voľby prezidenta SR 2019

Voľby prezidenta SR 2019
Výsledok hlasovania Prezident SR

O b e c n ý   ú r a d   vo   V i n o s a d o c h

Pezinská ul. č. 95, 902 01 Vinosady, č. t. : 033/6462308

  

INFORMÁCIA PRE VOLIČOV

 

o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku č.1vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky konaných dňa 30.03.2019

Celý článok...
 
Delegovanie člena do volebnej komisie

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Celý článok...
 
Elektronická adresa pre hlasovací preukaz

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky

Celý článok...
 
Voľba prezidenta - informácie pre voliča
  1. Dátum a čas konania volieb
    Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 16. marca 2019 od 7:00 do 22:00 h.
Celý článok...