Navigácia: Úvod Voľby Voľby do EP 2019

Voľby do EP 2019
Hlasovací preukaz pre voľby do EP

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky

Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript
Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí byť doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb t.j. najneskôr 03.05.2019.

Celý článok...
 
Informácia pre voliča

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 1. februára 2019
o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu


Podľa čl. 89 ods. 2 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 86 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v y h l a s u j e m voľby do Európskeho parlamentu a u r č u j e m

  1. deň ich konania na sobotu 25. mája 2019,
  2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 22. februára 2019,
  3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 1. apríla 2019 a lehotu na ich prvé zasadanie do 15. apríla 2019.

Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 14 poslancov.
Andrej Danko v. r.

Celý článok...