Navigácia: Úvod Voľby Voľby do NR SR 2020 Vyhlásenie volieb do NR SR

Vyhlásenie volieb do NR SR
Streda, 13 November 2019 00:00

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania
na sobotu 29. februára 2020
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 4.novembra 2019
o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Podľa čl. 89ods. 2písm.d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 56 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vyhlasujem voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a
určujem

  1. deň ich konania na sobotu 29.februára 2020,
  2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 29.novembra 2019,
  3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií,okrskových volebných komisií a okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný volebný okrsok do 8.januára2020 a lehotu na ich prvé zasadanie do 22.januára 2020.

Andrej Danko v.r.

Aktualizované