Navigácia: Úvod Voľby Voľby do NR SR 2010

Voľby do NR SR 2010
Poďakovanie voličom

Touto cestou ďakujeme všetkým voličom za prejavenú dôveru, vďaka ktorej budeme mať možnosť zastupovať občanov a ovplyvňovať chod vecí v našej obci ako poslankyne obecného zastupiteľstva.

Margita Šebová
Iveta Krčmárová

 
Výsledky komunálnych volieb

Miestna volebná komisia VINOSADY

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV VOLIEB
do orgánov samosprávy Obce Vinosady, ktoré sa uskutočnili v dňa
27. novembra 2010

Celý článok...
 
Volebný program-p.Juráčková

                                                      Mgr. Ivana Juráčková


Vážení obyvatelia Vinosad,  rada by som sa Vám predstavila a zároveň Vám priblížila ciele vo svojom volebnom programe.

Celý článok...
 
Kandidatúra pre voľby poslancov OZ

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva vo Vinosadoch
27. novembra 2010

Miestna volebná komisia vo Vinosadoch podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje , že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov :

Celý článok...
 
Kandidatúra pre voľby starostu

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce vo Vinosadoch
27. novembra 2010

Miestna volebná komisia vo Vinosadoch podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje , že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov :

Celý článok...
 
Zákon o voľbách do orgánov samosprávy obcí

Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990Zb.o voľbách do orgánov samosprávy obcí
v znení zákona č. 401/1990 Zb., zákona č. 8/1992 Zb., zákona č. 60/1993 Z. z., zákona č. 252/1994 Z. z., zákona č. 222/1996 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/1998 Z. z., zákona č. 331/1998 Z. z.,zákona č. 389/1999 Z. z., zákona č. 302/2000, Z. z., zákona č. 36/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z. a zákona č. 112/2010 Z.z.

Celý článok...
 
Oznámenie o určení volebného obvodu

Oznámenie o určení volebného obvodu a počte poslancov pre voľby do orgánov samosprávy Obce Vinosady ,
ktoré sa uskutočnia dňa 27. novembra 2010

Celý článok...
 
Oznámenie o počte obyvateľov

Oznámenie o počte obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy Obce Vinosady,
ktoré sa uskutočnia dňa 27.novembra 2010

Celý článok...