Navigácia: Úvod Voľby Komunálne voľby 2014

Komunálne voľby 2014
Výsledky komunálnych volieb 2014 PDF Tlač Email

Miestna volebná komisia VINOSADY

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV VOLIEB

do orgánov samosprávy Obce Vinosady, ktoré sa uskutočnili v dňa 15. novembra 2014

Celý článok...
 
Komunálne voľby 2014 – vyhlásenie kandidatúry PDF Tlač Email

VYHLÁSENIE  KANDIDATÚRY pre voľby starostu Obce Vinosady 15. novembra 2014

Miestna volebná komisia vo Vinosadoch podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov :

 1. Miroslav Achberger, Ing., 55 r., stavebný technik, Vinosady , Pezinská 173,     Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Občianska     konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, NOVA
 2. Irena Číková, Mgr., 37 r., pedagóg-manažér, Vinosady, Školská 49, nezávislý     kandidát
 3. Milan Lempochner, 58 r., starosta , Vinosady , Modranská 163,  nezávislý kandidát,
 4. Marián Mendl, 48 r., podnikateľ, Vinosady, Pezinská 8, nezávislý kandidát
 5. Jarmila Tlačíková, Ing., 58 r., ekonóm, Vinosady, Školská 20, nezávislý kandidát,

VYHLÁSENIE  KANDIDATÚRY pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vinosadoch 15. novembra 2014

VOLEBNÝ OBVOD č. 1 – vo volebnom okrsku sa volí 7 poslancov

Miestna volebná komisia vo Vinosadoch podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov :

 1. Veronika Budinská ,  43 r. , zdravotná sestra,  Vinosady, Modranská 106, SMER – SOCIÁLNA DEMOKRACIA
 2. Vladimír Čajkovič, 47 r., elektromechanik, Vinosady, Pezinská 134, nezávislý kandidát
 3. Oľga Čajkovičová , 46 r., živnostníčka, Vinosady, Pezinská 134,  nezávislý kandidát   
 4. Miloš Dugovič, 55 r., administratívny pracovník, Vinosady, Školská 48, nezávislý kandidát      
 5. Soňa Heldová,  50 r. , živnostníčka, Vinosady , Modranská 26, SMER – SOCIÁLNA DEMOKRACIA
 6. Beata Horvatová, 40 r., účtovník, Vinosady, Modranská 186, nezávislý kandidát      
 7. Peter Idešic, 38 r., vedúci pracovník, Vinosady , Školská 2, nezávislý kandidát     
 8. Štefan Kanka, 30 r., živnostník, Vinosady , Modranská 132, nezávislý kandidát 
 9. Daniela Lempochnerová, Ing., 46 r., ekonóm, Vinosady, Modranská 163,  Kresťanskodemokratické hnutie - KDH
 10. Marianna Mendlová, Bc., 24 r., študent VŠ, Vinosady , Pezinská 8, nezávislý kandidát   
 11. František Poláček, 46 r., automechanik, Vinosady , Pezinská 9, nezávislý kandidát    
 12. Marian Polkoráb, 33 r., policajt, Vinosady, Pezinská 5/A, nezávislý kandidát   
 13. Margita Šebová, Ing.,  55 r. , ekonóm , Vinosady , Modranská 151, Kresťanskodemokratické hnutie - KDH
 14. Jozef Tóth, 39 r., záhradník, Vinosady , Pezinská 170,  nezávislý kandidát      
 15. Ján Vršek, Ing., 59 r., stavebný inžinier, Vinosady , Modranská 150, nezávislý kandidát
 
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014 PDF Tlač Email

 

Informácia pre voliča  |  Podávanie kandidátnych listín  |  Delegovanie do volebných komisií  |  Tlačivá a vzory

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014.

Celý článok...
 
Oznámenie o počte obyvateľov PDF Tlač Email

O  b  e  c    V  i  n  o  s  a  d  y – o b e c n ý  ú r a d, Pezinská ul.č. 95, 902 01 Vinosady, č.t. : 033/6462308


O Z N Á M E N I E o počte obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy Obce Vinosady, ktoré sa uskutočnia dňa 15.novembra 2014 v obci Vinosady

K 22.08.2014 zverejňujeme počet obyvateľov – 1283
    

Milan Lempochner
starosta Obce Vinosady


Vo Vinosadoch , 22.08. 2014