Navigácia: Úvod Voľby Komunálne voľby 2014 Výsledky komunálnych volieb 2014

Výsledky komunálnych volieb 2014
Nedeľa, 16 November 2014 07:34

Miestna volebná komisia VINOSADY

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV VOLIEB

do orgánov samosprávy Obce Vinosady, ktoré sa uskutočnili v dňa 15. novembra 2014

Miestna volebná komisia vo Vinosadoch podľa § 45 zákona SNR č. 346/1990 Zb.             o voľbách do orgánov samosprávy obcí v y h l a s u j e výsledky volieb do Obecného zastupiteľstva a výsledky volieb starostu Obce VINOSADY :

 

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov

1018

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky

575

Počet odovzdaných obálok

575

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva

559

Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť

7

Počet zvolených poslancov

7

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce

571

         

          Za poslancov do Obecného zastupiteľstva v počte 7 boli zvolení :

Poradie

Kandidát

Počet hlasov

Percentá

1

Vladimír Čajkovič, 47 r., elektromechanik, nezávislý kandidát

270

48,30%

2

Peter Idešic, 38 r., vedúci pracovník, nezávislý kandidát

264

47,23%

3

Ján Vršek, Ing., 59 r., stavebný inžinier, nezávislý kandidát

252

45,08%

4

Veronika Budinská, 43 r., zdravotná sestra, SMER-SD

233

41,68%

5

Miloš Dugovič, 55, r., administratívny pracovník, nezávislý kandidát

218

39,00%

6

Beata Horvatová, 40 r., účtovníčka, nezávislá kandidátka

197

35,24%

7

Margita Šebová, Ing., 55 r., ekonóm, KDH

186

33,27%

 

            Náhradníci :

 

Poradie

Kandidát

Počet hlasov

Percentá

8

Daniela Lempochnerová, Ing., 46 r., ekonóm, KDH

177

31,66%

9

Oľga Čajkovičová, 46 r., živnostníčka, nezávislá kandidátka

173

30,95%

10

Soňa Heldová, 50 r., živnostníčka, SMER–SD

164

29,34%

11

Marian Polkoráb, 33 r., policajt, nezávislý kandidát

152

27,19%

12

Marianna Mendlová, Bc., 24 r., študentka VŠ, nezávislá kandidátka

148

26,48%

13

František Poláček, 46 r., automechanik, nezávislý kandidát

146

26,12%

14

Štefan Kanka, 30 r., živnostník, nezávislý kandidát

142

25,40%

15

Jozef Tóth, 39 r., záhradník, nezávislý kandidát

108

19,32%

 

Za starostu Obce Vinosady bol zvolený :

 

kandidát č. 3, Milan Lempochner:

s počtom 213 platných hlasov 37,30 %

 

 

            Kandidáti :

 

 

Poradie

Kandidát

Počet hlasov

Percentá

1

Milan Lempochner, 58 r., starosta , nezávislý kandidát

213

37,30%

2

Jarmila Tlačíková, Ing., 58 r., ekonóm, nezávislá kandidátka

160

28,02%

3

Irena Číková, Mgr., 37 r., pedagogička-manažérka, nezávislá kandidátka

130

22,77%

4

Marián Mendl, 48 r., podnikateľ, nezávislý kandidát

53

9,28%

5

Miroslav Achberger, Ing., 55 r., stavebný technik, Slovenská demokratická a kresťanská únia–Demokratická strana, Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, NOVA

15

2,63%

 

 

 

 

            Miestna volebná komisia blahoželá novozvoleným poslancom a starostovi Obce Vinosady k zvoleniu do           funkcií na nastávajúce funkčné obdobie.

 

 

 

            Vo Vinosadoch , 15.11.2014

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Mária Béberová

                                                                                    predseda miestnej volebnej komisie

Aktualizované