Navigácia: Úvod Voľby Komunálne voľby 2014 Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014
Štvrtok, 21 August 2014 16:51

 

Informácia pre voliča  |  Podávanie kandidátnych listín  |  Delegovanie do volebných komisií  |  Tlačivá a vzory

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014.

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí majú obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí majú v obci, v mestskej časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislave alebo v mestskej časti mesta Košice trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšia 18 rokov veku.

Prekážkou vo výkone volebného práva je

  • zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany zdravia ľudí,
  • výkon trestu odňatia slobody,
  • pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony.

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva môže byť zvolený volič, ktorý nevykonáva trest odňatia slobody, nie je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená.

Za starostu obce (primátora), v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice starostu mestskej časti môže byť zvolený volič, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕši 25 rokov veku, má aspoň stredné vzdelanie, nevykonáva trest odňatia slobody, nie je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená.

Dokumenty na stiahnutie

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 191/2014 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí (24,6 kB)

 

Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov (325,1 kB)

 

 

Aktualizované