Navigácia: Úvod Voľby Komunálne voľby 2014 Oznámenie o počte obyvateľov

Oznámenie o počte obyvateľov
Štvrtok, 21 August 2014 16:48

O  b  e  c    V  i  n  o  s  a  d  y – o b e c n ý  ú r a d, Pezinská ul.č. 95, 902 01 Vinosady, č.t. : 033/6462308


O Z N Á M E N I E o počte obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy Obce Vinosady, ktoré sa uskutočnia dňa 15.novembra 2014 v obci Vinosady

K 22.08.2014 zverejňujeme počet obyvateľov – 1283
    

Milan Lempochner
starosta Obce Vinosady


Vo Vinosadoch , 22.08. 2014

Aktualizované