Navigácia: Úvod Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie
Vyhodnotenie ponuky Rekonštrukcia MŠ PDF Tlač Email

Vyhodnotenie ponúk - Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia a nadstavba MŠ Vinosady

Celý článok...
 
Rekonštrukcia chodníka pred MŠ PDF Tlač Email

Z v e r e j n e n i e zadávania zákazky


Obec VINOSADY ako verejný obstarávateľ z v e r e j ň u j e v zmysle § 9, odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov úmysel na zadanie zákazky

Názov zákazky : Rekonštrukcia chodníka pred materskou školou

Opis zákazky : Rekonštrukcia chodníka pred materskou školou v dĺžke cca 130 m a šírke 1,3 m. Predpokladaná cena za m2 je 45 €.

Celý článok...