Navigácia: Úvod Územný plán

Územný plán

Obec Vinosady oznamuje, že začína obstarávať Územný plán Obce Vinosady

Požiadavka na vypracovanie nového Územného plánu Obce Vinosady vyplynula zo zákonných povinností pre obec, ktorá je povinná mať územný plán obce, ak treba riešiť koncepciu ich územného rozvoja, uskutočňovať rozsiahlu novú výstavbu a prestavbu v obci alebo umiestniť verejnoprospešné stavby.

1 Územný plán - posudzovanie vplyvov na ŽP 458
2 Návrh Územného plánu obce Vinosady 1292
3 Prerokovanie návrhu zadania pre Uzemný plán 1486
4 Oznámenie o začatí obstarávania územného plánu 3184