Navigácia: Úvod Územný plán

Územný plán

Obec Vinosady oznamuje, že začína obstarávať Územný plán Obce Vinosady

Požiadavka na vypracovanie nového Územného plánu Obce Vinosady vyplynula zo zákonných povinností pre obec, ktorá je povinná mať územný plán obce, ak treba riešiť koncepciu ich územného rozvoja, uskutočňovať rozsiahlu novú výstavbu a prestavbu v obci alebo umiestniť verejnoprospešné stavby.

1 Územný plán - posudzovanie vplyvov na ŽP 152
2 Návrh Územného plánu obce Vinosady 908
3 Prerokovanie návrhu zadania pre Uzemný plán 1269
4 Oznámenie o začatí obstarávania územného plánu 2923