Navigácia: Úvod Územný plán

Územný plán

Obec Vinosady oznamuje, že začína obstarávať Územný plán Obce Vinosady

Požiadavka na vypracovanie nového Územného plánu Obce Vinosady vyplynula zo zákonných povinností pre obec, ktorá je povinná mať územný plán obce, ak treba riešiť koncepciu ich územného rozvoja, uskutočňovať rozsiahlu novú výstavbu a prestavbu v obci alebo umiestniť verejnoprospešné stavby.

1 Návrh VZN Územného plánu obce Vinosady 155
2 Územný plán - životné prostredie - stanovisko 446
3 Územný plán - posudzovanie vplyvov na ŽP 1117
4 Návrh Územného plánu obce Vinosady 2700
5 Prerokovanie návrhu zadania pre Uzemný plán 2115
6 Oznámenie o začatí obstarávania územného plánu 3920