Navigácia: Úvod Úvod

Úradná tabuľa
Obecné zastupiteľstvo

Členovia
Plán zasadnutí OZ
Zápisnice zo zasadnutí
| 2020| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | všetky |

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra PDF Tlač Email

Obecné zastupiteľstvo Obce Vinosady podľa § 18 a odst 2 zákona SNR č 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením č. 51/2019/08 zo dňa 11. decembra 2019 vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra Obce Vinosady na deň 13. februara 2020

 

  Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra