Navigácia: Úvod

Úradná tabuľa
Obecné zastupiteľstvo

Členovia
Plán zasadnutí OZ
Zápisnice zo zasadnutí
| Videozáznamy | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | všetky |

Vaše pripomienky(odkazy)

Dôležité dokumenty
O našej obci

Obec Vinosady sa rozprestiera pod úpätím Malých Karpát medzi známymi vinohradníckymi mestami Pezinok a Modra. Vznikla zlúčením dvoch obcí Veľkého a Malého Tŕnia s účinnosťou od 1. júla 1964. Obec patrí do Bratislavského vyššieho územného celku a do okresu Pezinok.

Obec má dnes 1288 obyvatelov. Obyvatelia sa tradične venujú vinohradníctvu a mnohí dochádzajú za prácou do Bratislavy, Pezinka a Modry.

Vinosady boli v minulosti známe ako Veľké a Malé Tŕnie. Prvá historická správa o osídlení územia obcí je z roku 1208. V roku 1754 darovala Mária Terézia Trlinok istému Francúzovi – Jánovi Dejeanovi. Ten postavil kaštieľ s malou kaplnkou v obci. V roku 1884 bol kaštieľ zbúraný a novopostavený. Počas 14. a 15. storočia tu bola silná nemecká kolonizácia. Obe obce žili z vinohradníctva. V 20. stor. sa názvy obcí menili, až sa obce v roku 1964 zlúčili pod názov Vinosady.

Z obce Vinosady od SAD na Pezinskej ul. sa môžete po turistickej značke vybrať turistickými cestami ku Kučišdorfskej doline, kde je pri vodnej priehrade vybudovaná rekreačná oblasť. Z doliny vedú náučné chodníky do pezinských hôr alebo do hôr nad Modrou. Pekná je aj cyklotúra, ktorá vedie z Modry okolo vodnej nádrže Šúry do Vinosadov a odtiaľ poľnými cestami do vinohradov a lesov Malých Karpát.

História obce je bohato zastúpená starobylými pamiatkami kostola Sv. Martina, Teofilovým mlynom, Evanjelickou zvonicou a Pálffyovským kaštieľom, ako aj zachovaným folklórom

Obec je súčasťou Malokarpatskej vínnej cesty, ktorá vedie cez bývalé kráľovské mestá Bratislava, Svätý Jur, Pezinok, Modru a priľahlé podkarpatské obce okresov Bratislava, Pezinok, Senec a Trnava.

Rázovitosť vinohradníckych domov, pivníc a reštaurácií s kulinárskymi špecialitami sú príťažlivým artiklom pre širokú vrstvu záujemcov a návštevníkov. Dychová hudba Vinosadka pôsobí v obci nepretržite 58. rokov.

Naša obec je členom nasledovných zružení a organizácií: