Navigácia: Úvod

Úradná tabuľa
Obecné zastupiteľstvo

Členovia
Plán zasadnutí OZ
Zápisnice zo zasadnutí
| 2020| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | všetky |

Výročná správa obce za rok 2018

Výročná správa obce za rok 2018
Auditorská správa za rok 2018
Individuálna účtovná uzávierka za rok 2018