Navigácia: Úvod

Úradná tabuľa
Obecné zastupiteľstvo

Členovia
Plán zasadnutí OZ
Zápisnice zo zasadnutí
| 2020| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | všetky |

Vaše pripomienky(odkazy)

Dôležité dokumenty
VZN Poplatky ŠKD,ZŠ,MŠ

VZN Poplatky školský klub detí, Základná škola, Materská škola
VZN Poplatky školský klub detí, Základná škola, Materská škola Priloha 1