Navigácia: Úvod

Úradná tabuľa
Obecné zastupiteľstvo

Členovia
Plán zasadnutí OZ
Zápisnice zo zasadnutí
| 2020| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | všetky |

Vaše pripomienky(odkazy)

Dôležité dokumenty
VZN 2019

Pridané návrhy:

  • 26.11.2019 - VZN 2019 c 5 Zneškodňovanie obsahu žúmp + Príloha
  • 26.11.2019 - VZN 2019 č 6 O komunálnom odpade r.2020  + dôvodová správa
  • VZN 2019 č 4 Dotácie obce - návrh
  • VZN 2019 č 5 Zneškodňovanie obsahu žúmp - návrh
  • VZN 2019 č 6 Dodatok 2 O komunálnom odpade r.2020  - návrh
Tieto návrhy si môžte pozrieť v sekcii Samospráva/Dokumenty/VZN, kliknite tu:

VZN z roku 2019