Navigácia: Úvod

Úradná tabuľa
Obecné zastupiteľstvo

Členovia
Plán zasadnutí OZ
Zápisnice zo zasadnutí
| 2020| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | všetky |

Vaše pripomienky(odkazy)

Dôležité dokumenty
Zber použitých textílií, odevov a obuvi

Vážení občania,

obec zaviedla a zabezpečila 3 ks zberných kontajnerov pre použité textílie, odevy a obuv, ktoré budú vyprázdňované pravidelne v závislosti od naplnenia kontajnerov, najmenej však raz za dva týždne, v prípade potreby aj častejšie.


Kontajnery sú rozmiestnené v obci na Pezinskej ulici pred obecným úradom, na ulici Školská pred základnou školou a na ulici Modranská pred kaštieľom. Zber aj zhodnotenie je zabezpečený ZDARMA.

Čo zbierať ? Na čo slúžia kontajnery ?

Kontajnery slúžia na zber použitých čistých textílií, odevov a obuvi: pánske, dámske, detské odevy pre všetky sezóny, lôžkoviny, posteľnú bielizeň a iný domáci textil, topánky, tašky, kožené a kožušinové odevy, doplnky. Taktiež na domáce, kuchynské a športové potreby, knihy, hračky a podobne.

Prečo zbierať?

Predmet zberu sa použije na charitatívne účely a predaj, na recykláciu, ekologickú likvidáciu a finančné zhodnotenie, z ktorého výťažok sa použije na podporu slovenských neziskových charitatívnych organizácií.


Ďakujeme.


Milan Lempochner
starosta obce