Navigácia: Úvod

Úradná tabuľa
Obecné zastupiteľstvo

Členovia
Plán zasadnutí OZ
Zápisnice zo zasadnutí
| Videozáznamy | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | všetky |

Vaše pripomienky(odkazy)

Dôležité dokumenty
VZN 2020 č. 1 Poplatky za úkony poskytované OcU

VZN 2020 č. 1 Poplatky za úkony poskytované OcÚ