Navigácia: Úvod Školstvo a vzdelávanie Materská škola

Záujemci PDF Tlač Email

Oznamujeme rodičom, ktorí chcú svoje dieťa prihlásiť do materskej školy v školskom roku 2012/2013, že zápis do materskej školy sa uskutoční dňa 06. 03. 2012 ( t.j. utorok) v čase od 13,00h do 15,00h v budove materskej školy.
Kritéria prijatia dieťaťa:
Do materskej školy sa budú na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov prednostne prijímať

  1. Deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
  2. 5-6 ročné deti, ktoré majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku
  3. Deti ktoré dovŕšili tretí rok života najneskôr do 30. 09. 2012 a deti staršie ako tri roky
  4. V prípade nenaplnenia kapacity materskej školy aj deti, ktoré dovŕšili tretí rok života do 31. 12. 2012
  5. Súrodenci už umiestnených detí v materskej škole.