Navigácia: Úvod Samospráva Zoznam článkov

Samospráva
  • Samospráva   ( 15 Články )
  • Územný plán   ( 6 Články )

    Obec Vinosady oznamuje, že začína obstarávať Územný plán Obce Vinosady

    Požiadavka na vypracovanie nového Územného plánu Obce Vinosady vyplynula zo zákonných povinností pre obec, ktorá je povinná mať územný plán obce, ak treba riešiť koncepciu ich územného rozvoja, uskutočňovať rozsiahlu novú výstavbu a prestavbu v obci alebo umiestniť verejnoprospešné stavby.

  • Ako vybaviť   ( 3 Články )
  • Zastupiteľstvo   ( 1 item )
  • Verejné obstarávanie   ( 2 Články )
  • Projekty a granty   ( 2 Články )