Žiadosti a tlačivá Tlač

Žiadosti a tlačivá pre stavebné konanie sú zverejnené na stránkach mesta Modra:

http://www.modra.sk/clanky/ako-vybavit.html

Niektoré obecné tlačivá je možné nájsť v sekcii Dokumenty...