Navigácia: Úvod Samospráva Zastupiteľstvo a komisie Obecné zastupiteľstvo a komisie

Obecné zastupiteľstvo a komisie PDF Tlač Email

Verejný život riadia členovia obecného zastupiteľstva, ktorí sú zoskupení v pracovných komisiách.
Pozrite si zoznam komisií a ich členov:

 

 Por.č.

Meno , priezvisko  Funkcia  Fotografia
 Obecné zastupiteľstvo
1 Mgr. Ivana Juráčková starostka
2 Veronika Budinská člen OZ
3 Vladimír Čajkovič člen OZ
4 Mgr. Martin Krebs člen OZ
5 Vojtech Markovics člen OZ
6 Peter Idešic člen OZ
7 Ing. Iveta Trteková člen OZ
8 Mgr. Dana Daxnerová člen OZ
9 Janka Maťusová hlavný kontrolór obce
Komisia pre výstavbu,ÚP a ŽP
1 Ing. Iveta Trteková predseda komisie
2 Ing. Andrej Farkaš člen komisie
3 Ján Hanúsek člen komisie
4 Ing. Margita Šebová  člen komisie
5 Ing. Jana Kmeťová  člen komisie
6 Ing. Iveta Krčmárová člen komisie
7 Ing. Ján Vršek člen komisie
 Komisia finančná,zdravotno-sociálna
1 Veronika Budinská predseda komisie
2

Ing. Daniela Lempochnerová 

člen komisie
3 Ing. Ingrid Pätoprstá  člen komisie
4 Ingrid Pátková člen komisie
5 Mgr. Dana Daxnerová člen komisie
5 Ing. Ľubomíra Zápražná člen komisie
5 Marek Nemček člen komisie
 Komisia pre kultúru,šport a vzdelávanie
1 Mgr. Martin Krebs predseda komisie
2 Miloš Dugovič člen komisie
3 Peter Idešic člen komisie
4 Ing. Elena Pošvancová člen komisie
5 Bc. Oľga Fraňová  člen komisie
6 Vojtech Markovics člen komisie
7 Juraj Darula člen komisie
8 Marie Špačková člen komisie
9 Mgr. Elena Macháčková člen komisie
 Pracovníci obecného úradu
1 Mgr. Ivana Juráčková starostka
2 Ing. Zuzana Košútová finančná účtovníčka
4 Marie Špačková správa daní a poplatkov,evi.obyv.,matrika  
5 Igor Nagy údržbár
6 Dušan Smolka údržbár
7 Peter Farkaš údržbár