Navigácia: Úvod Samospráva Zastupiteľstvo a komisie Obecné zastupiteľstvo a komisie

Obecné zastupiteľstvo a komisie PDF Tlač Email

Verejný život riadia členovia obecného zastupiteľstva, ktorí sú zoskupení v pracovných komisiách.
Pozrite si zoznam komisií a ich členov:

 

 Por.č.

Meno , priezvisko  Funkcia  Fotografia
 Obecné zastupiteľstvo
1 Milan Lempochner starosta  
2 Veronika Budinská člen OZ  
3 Vladimír Čajkovič zástupca starostu  
4 Miloš Dugovič člen OZ  
5 Beata Horvatová člen OZ  
6 Peter Idešic člen OZ  
7 Ing. Margita Šebová člen OZ  
8 Ing. Ján Vršek člen OZ  
9 Janka Maťusová hlavný kontrolór obce  
Komisia pre výstavbu,ÚP a ŽP
1 Ing. Ján Vršek predseda komisie  
2 Ján Hanúsek  člen komisie  
3 Ing. Antonín Nemec  člen komisie  
4 Ing. Margita Šebová  člen komisie  
5 Ing. Jana Kmeťová  člen komisie  
6 Ing. Iveta Trteková  člen komisie  
 Komisia finančná,zdravotno-sociálna
1 Beata Horvatová predseda komisie  
2  Veronika Budinská člen komisie  
3 Ing. Ingrid Pätoprstá  člen komisie  
4 Oľga Čajkovičová  člen komisie  
5  Mgr. Irena Číková člen komisie  
 Komisia pre kultúru,šport a vzdelávanie
1 Vladimír Čajkovič predseda komisie  
2  Miloš Dugovič člen komisie  
3  Peter Idešic člen komisie  
4 Ivan Strezenický ml.  člen komisie  
5 Bc. Oľga Fraňová  člen komisie  
6 Mgr. Elena Macháčková  člen komisie  
7   člen komisie  
8   člen komisie  
9   člen komisie  
       
 Pracovníci obecného úradu
1 Milan Lempochner starosta  
2  Jana Cíferská, Ing. finančná účtovníčka  
3 Libuša Béberová mzdová účtovníčka  
4 Marie Špačková správa daní a poplatkov,evi.obyv.,matrika  
5 Igor Nagy údržbár  
6 Dušan Smolka údržbár