Navigácia: Úvod Samospráva Zastupiteľstvo a komisie Obecné zastupiteľstvo a komisie

Obecné zastupiteľstvo a komisie PDF Tlač Email

Verejný život riadia členovia obecného zastupiteľstva, ktorí sú zoskupení v pracovných komisiách.
Pozrite si zoznam komisií a ich členov:

 

 Por.č.

Meno , priezvisko  Funkcia  Fotografia
 Obecné zastupiteľstvo
1 Milan Lempochner starosta
2 Veronika Budinská člen OZ
3 Vladimír Čajkovič zástupca starostu
4 Miloš Dugovič člen OZ
5 Beata Horvatová člen OZ
6 Peter Idešic člen OZ
7 Ing. Margita Šebová člen OZ
8 Ing. Ján Vršek člen OZ
9 Janka Maťusová hlavný kontrolór obce
Komisia pre výstavbu,ÚP a ŽP
1 Ing. Ján Vršek predseda komisie
2 Ján Hanúsek  člen komisie
3 Ing. Antonín Nemec  člen komisie
4 Ing. Margita Šebová  člen komisie
5 Ing. Jana Kmeťová  člen komisie
6 Ing. Iveta Trteková  člen komisie
 Komisia finančná,zdravotno-sociálna
1 Beata Horvatová predseda komisie
2  Veronika Budinská člen komisie
3 Ing. Ingrid Pätoprstá  člen komisie
4 Oľga Čajkovičová  člen komisie
5  Mgr. Irena Číková člen komisie
 Komisia pre kultúru,šport a vzdelávanie
1 Vladimír Čajkovič predseda komisie
2  Miloš Dugovič člen komisie
3  Peter Idešic člen komisie
4 Ivan Strezenický ml.  člen komisie
5 Bc. Oľga Fraňová  člen komisie
6 Mgr. Elena Macháčková  člen komisie
7 člen komisie
8 člen komisie
9 člen komisie
 Pracovníci obecného úradu
1 Milan Lempochner starosta
2 Zuzana Košútová, Ing. finančná účtovníčka
3 Libuša Béberová mzdová účtovníčka  
4 Marie Špačková správa daní a poplatkov,evi.obyv.,matrika  
5 Igor Nagy údržbár  
6 Dušan Smolka údržbár