Navigácia: Úvod Samospráva Projekty a granty Projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“.

Projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“. PDF Tlač Email

Projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“.
Obec Vinosady sa zapojila do prestížneho národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“.

Starostka obce Vinosady Mgr. Ivana Juráčková uskutočnila v závere marca pracovné stretnutie v Bratislave, kde sa stretla s pracovníkom Odboru prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR, Bc. Miroslavom Schlesingerom. Predmetom pracovného stretnutia bola spolupráca a zapojenie sa do národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“. Ide o pilotný projekt v Európskej únii, ktorý sa venuje obetiam trestných činov a súčasne zabezpečuje prevenciu kriminality na národnej úrovni. Obci bola poskytnutá aktívna spolupráca v oblasti prevencie zameraná na seniorov, mládež, ale aj dospelých. Aktuálne sa pripravuje prv ý termín besedy zameranej na skvalitnenie bezpečnosti v obci. Výsledkom pracovného stretnutia je zabezpečenie odborne garantovanej prevencie, ktorá bude už onedlho aktívna v obci Vinosady.

O ďalších aktivitách budú občania informovaní pribežne.