Navigácia: Úvod Samospráva Obecný úrad

Obecný úrad PDF Tlač Email

Obecný úrad

je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený z pracovníkov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu. Vnútorná organizácia úradu je upravená organizačným poriadkom obecného úradu schváleným obecným zastupiteľstvom (viď obrázok). Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce a to najmä:

  • zabezpečuje všetky úlohy vyplývajúce zo správy obce,
  • zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce,
  • pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovania obecného zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva,
  • pripravuje rozhodnutia starostu vydávané v správnom konaní, v daňovom a poplatkovom konaní,
  • zabezpečuje výkon všeobecne záväzných nariadení obce,
  • organizačne a technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec

Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce alebo zástupca starostu obce v rozsahu vymedzenom obecným zastupiteľstvom.
Samospráva zohľadňuje miestne (regionálne) podmienky

Viac o obecnom úrade...

Telefón

033/646 23 08
033/646 36 07

Fax

033/646 23 08
033/646 23 09

Adresa

 OcÚ Vinosady
Pezinská ul. č. 95
902 01 Vinosady

Úradné hodiny

Pondelok 7.30 - 12.00 hod. 12.00 - 12.30 obedn.prestávka 12.30 - 16.00 hod.
Utorok nestránkový deň 12.00 - 12.30 obedn.prestávka
Streda 8.00 - 12.00 hod. 12.00 - 12.30 obedn.prestávka 12.30 - 17.00 hod.
Stvrtok 7.30 - 12.00 hod. 12.00 - 12.30 obedn.prestávka 12.30 - 15.00 hod.
Piatok 7.30 - 12.00 hod. 12.00 - 12.30 obedn.prestávka

Starosta obce

Mgr. Ivana Juráčková

Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript
tel.:033/646 36 07  

 

 

Referáty

 

alt

  Ekonomicko účtovné oddelenie

Ing.Zuzana Košútová
     Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript
tel.:033/646 36 06

 

 

Správne oddelenie(dane a poplatky (DzN, odpady , psi), evidencia obyvateľov,matrika stavebná činnosť
)

Marie Špačková
Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript
tel.:033/646 23 08

 

Mzdové oddelenie

Sociálne a opatrovateľské oddelenie (Nájomné byty, stočné)

Libuša Béberová
Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript
tel.:033/646 36 05

 

alt

 Stavebná agenda a územné plánovanie

Ivan Mayer
    Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript
tel.:0910 300 807

 

 

Ing. Zuzana Košútová