Navigácia: Úvod Samospráva Ako vybaviť Súpisné číslo

Súpisné číslo PDF Tlač Email

Pridelenie súpisného čísla

Na základe písomnej žiadosti stavebníka vydá obec „ROZHODNUTIE“ o pridelení súpisného čísla. Správny poplatok za vydanie „rozhodnutia o súpisnom čísle stavby“  je  3,00 €.
Potrebné doklady:

  1. žiadosť o určenie súpisného čísla na stavbu
  2. list vlastníctva
  3. právoplatné kolaudačné rozhodnutie  (ak bola stavba postavená pred rokom 1976 - iný  doklad o vlastníctve stavb).
  4. geometrický plán

Tabuľky so súpisným číslom sa umiestňujú spravidla napravo od vchodu tak, aby boli dobre viditeľné z najbližšej komunikácie.

Zrušenie súpisného čísla:

Na základe písomnej žiadosti vydá obec „ROZHODNUTIE“ o zrušení súpisného čísla. Správny poplatok za vydanie rozhodnutia o zrušení súpisného čísla  je  3,00 €
Potrebné doklady:

  1. doklad o vlastníctve pozemku, na ktorom sa budova nachádza/la
  2. búracie povolenie, alebo doklad o odstránení stavby
  3. geometrický plán