Plán zasadnutí OZ a akcií obce Tlač

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva a akcií obce na rok 2019

 

Zasadnutia OZ :

Začiatok o 18.00 hod.               

  • 13.2.2019, streda
  • 10.4.2019, streda
  • 12.6.2019, streda 
  • 11. 9. 2019, streda
  • 13.11.2019, streda
  • 11.12.2019, streda

Zasadnutia Komisie výstavby , ÚP a ŽP, Komisie finančnej, zdravotno-sociálnej, Komisie pre kultúru , šport a vzdelávanie sa uskutočnia na základe samostatnej pozvánky.

Akcie obce :  

02/2019 Detský karneval, maškarný ples detí MŠ a ZŠ
01-02/2019 Vinosadský ples
04/2019 Letečko Veľká noc
04/2019 Veľkonočná zábava
30.04.2019 o 16.00 hod Stavanie mája
10.05.2019 o 16.00 hod. Deň matiek
06/2019 Oslavy Dňa detí
10/2019 6. ročník „Súťaž vo varení gulášu“ – Vinosadský kotlík, Vinosadské jablkové dobroty a šarkaniáda
11.10.2019 o 16.00 hod. Deň úcty k starším – posedenie s dôchodcami
1.11.2019 o 15.00 hod. Pietna spomienka pri príležitosti Dňa zosnulých
7.12.2019 7. Vinosadské vianočné trhy spojené so súťažou vo varení kapustnice, s rozsvietením vianočného stromčeka, uvítanie príchodu Mikuláša, ukončenie ohňostrojom

Zmeny termínov a doplnenie akcií si vyhradzujeme