Plán zasadnutí OZ a akcií obce Tlač

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva a akcií obce na rok 2020

 

Zasadnutia OZ :

Začiatok o 18.00 hod.               

  • 12.2.2020, streda
  • 15.4.2020, streda
  • 17.6.2020, streda 
  • 16. 9. 2020, streda
  • 11.11.2020, streda
  • 09.12.2020, streda

Zasadnutia Komisie výstavby , ÚP a ŽP, Komisie finančnej, zdravotno-sociálnej, Komisie pre kultúru , šport a vzdelávanie sa uskutočnia na základe samostatnej pozvánky.

Akcie obce :  

01/2020 Traja králi
02/2020 Detský karneval, maškarný ples detí MŠ a ZŠ
01-02/2020 7.Vinosadský ples
04/2020 Letečko, Veľká noc, palenie Moreny
30.04.2020 Stavanie mája
05/2020 Deň matiek
1.6.2020 Oslavy Dňa detí
06/2020 Jánské ohne
08/2020 Vatra SNP
10/2020 7. ročník „Súťaž vo varení gulášu“ – Vinosadský kotlík, Vinosadské jablkové dobroty a šarkaniáda
10/2020 Deň úcty k starším – posedenie s dôchodcami
1.11.2020 Pietna spomienka pri príležitosti Dňa zosnulých
12.12.2020 8. Vinosadské vianočné trhy spojené so súťažou vo varení kapustnice, s rozsvietením vianočného stromčeka, uvítanie príchodu Mikuláša, ukončenie ohňostrojom

Zmeny termínov a doplnenie akcií si vyhradzujeme