Plán akcií obce na rok 2012 Tlač

Plán akcií obce na rok 2012

 

Zasadnutia OZ :

Začiatok o 18.00 hod.               

 1. 7.2.2012           utorok
 2. 17.4.2012         utorok
 3. 19.6.2012         utorok 
 4. 4. 9. 2012        utorok
 5. 30.10.2012       utorok
 6. 11.12.2012       utorok

Zasadnutia Komisie výstavby , ÚP a ŽP, Komisie finančnej, zdravotno-sociálnej, Komisie pre kultúru , šport a vzdelávanie sa uskutočnia na základe samostatnej pozvánky.

Akcie obce :  

 • 30.04.2012 o 15.00 hod.        Stavanie mája
 • 11.05.2012 o 16.30 hod.        Deň matiek
 • 12.10.2012 o 16.00 hod.        Deň úcty k starším
 • 01.11.2012 o 15.00 hod.        Pietna spomienka pri príležitosti Dňa zosnulých
 • 07.12.2012 o 17.00 hod.        Rozsvietenie vianočného stromčeka , Mikuláš