Navigácia: Úvod Samospráva Vývoz odpadov 2012

Vývoz odpadov 2012 PDF Tlač Email

Vývoz odpadu sa v roku 2012 riadi nasledovným harmonogramom

  Leták spoločnosti Marius Pedersen
  Nový spôsob separácie odpadu   

 

Mesiac Netriedený odpad Plasty Papier
Január 9,23 4
Február 6,20 1,29 16
Marec 5,19 28
Apríl 2,16,30 25 19
Máj 14,28 23
Jún 11,25 20 6
Júl 9,23 18
August 6,20 15 23
September 3,17 12
Október 1,15,29 10 24
November 12,26 7
December 10,27 5 4

 


DRUHY KOMUNÁLNYCH ODPADOV

- netriedený odpad

zbiera sa: odpad z plastov, kovu, textílie a odpady, ktoré nepatria medzi zberový papier, biologický odpad a zberové sklo
nesmie obsahovať: olovené batérie a akumulátory, monočlánky, žiarivky a výbojky, starý olej, olejové filtre, obaly a handry znečistené škodlivinami, chemikálie, lieky, lepidlá, farby, laky, pracie prostriedky, obaly zo sprejov, elektronické súčiastky, televízory, chladničky

- papier

zbiera sa: noviny, časopisy, zošity, knihy, telefónne zoznamy, baliaci papier, lepenka, papierové vrecká
nesmie obsahovať: viacvrstvové obaly (krabice od mlieka a nápojov), povoskovaný papier, celofán, prepisovací papier, lepiacu pásku, papier znečistený škodlivinami, kovové alebo plastové súčasti papierových výrobkov

- sklo

zbiera sa: biele aj farebné fľaše a črepy z nich, tabuľové sklo, sklenené poháre
nesmie obsahovať: porcelán, zrkadlá, dymové sklo, autosklo, drôtové sklo, kameninu...

- plasty

zbiera sa: PET fľaše, fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, aviváže, tekutých mydiel, fľaše od citrónových štiav, fľaše s označením PP, igelitové tašky, fólie zo stavebnín, fólie z pracích práškov
nesmie obsahovať: znečistené plasty, viacvrstvové obaly, linoleum, gumu, kabelky, molitan, plastové obaly znečistené olejovými a ropnými látkami

 

Stránky spoločnosti Marius Pedersen...
Stránky Separuj Odpad...