Navigácia: Úvod Samospráva Vývoz odpadov v roku 2011

Vývoz odpadov v roku 2011 PDF Tlač Email

Vývoz odpadu sa v roku 2010 riadi nasledovným harmonogramom

  Leták spoločnosti Marius Pedersen   


Mesiac Netriedený odpad Papier PET fľaše
Január 10,24
5
5
Február 7,21
2
2
Marec 7,21
2,30
2,30
Apríl 4,18
28
28
Máj 2,16,30
25
25
Jún 13,27
22
22
Júl 11,25
20
20
August 8,22
17
17
September 5,19
14
14
Október 3,17,31
12
12
November 14,28
9
9
December 12,27
7
7DRUHY KOMUNÁLNYCH ODPADOV

- netriedený odpad

zbiera sa: odpad z plastov, kovu, textílie a odpady, ktoré nepatria medzi zberový papier, biologický odpad a zberové sklo
nesmie obsahovať: olovené batérie a akumulátory, monočlánky, žiarivky a výbojky, starý olej, olejové filtre, obaly a handry znečistené škodlivinami, chemikálie, lieky, lepidlá, farby, laky, pracie prostriedky, obaly zo sprejov, elektronické súčiastky, televízory, chladničky

- papier

zbiera sa: noviny, časopisy, zošity, knihy, telefónne zoznamy, baliaci papier, lepenka, papierové vrecká
nesmie obsahovať: viacvrstvové obaly (krabice od mlieka a nápojov), povoskovaný papier, celofán, prepisovací papier, lepiacu pásku, papier znečistený škodlivinami, kovové alebo plastové súčasti papierových výrobkov

- sklo

zbiera sa: biele aj farebné fľaše a črepy z nich, tabuľové sklo, sklenené poháre
nesmie obsahovať: porcelán, zrkadlá, dymové sklo, autosklo, drôtové sklo, kameninu...

- plasty

zbiera sa: PET fľaše, fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, aviváže, tekutých mydiel, fľaše od citrónových štiav, fľaše s označením PP, igelitové tašky, fólie zo stavebnín, fólie z pracích práškov
nesmie obsahovať: znečistené plasty, viacvrstvové obaly, linoleum, gumu, kabelky, molitan, plastové obaly znečistené olejovými a ropnými látkami


Stránky spoločnosti Marius Pedersen...
Stránky Separuj Odpad...