Navigácia: Úvod Obec Vinosady Symboly

Symboly PDF Tlač Email

Erb obce

Nakoľko v pôvodných chotároch obcí Veľké Tŕnie a Malé Tŕnie dominovali vinohrady, je preto úplne prirodzené, že symboly samosprávy týchto obcí – obecné pečate ako aj obecné erby – majú vinohradnícke motívy.

Pečať V.Tŕnia tvorí štít, v ktorom z trojvŕšia vyrastajú dva prúty viniča, každý s dvoma strapcami hrozna a troma listami. Prúty sú ovinuté okolo kola. Kruhopis pečate má nápis: S. Schukisdorf 1627. To znamená: pečať Kučišdorf z r. 1627.

Pečať M.Tŕnia má v štíte dva skrížené vinohradnícke nože bez drevených násad na rúčky. Nad nimi ležato ležiaca vetvička viniča s dvoma strapcami hrozna, spoza ktorých prečnievajú po dva listy. V kruhopise pečate je napísané Sigillum Communitatis Terlingensis, čo znamená: pečať obce Trlinok. Aj táto pečať pochádza zo začiatku 17. storočia, zrejme z roku 1627.

O sfarbení obecných erbov sa údaje nezachovali. Obecný erb Veľkého Tŕnia vyzeral pravdepodobne nasledovne: v modrom štíte vyrastá zo zeleného trojvŕšia zlatý vinič so zlatými strapcami, listami a strieborným kolom.

Erb Malého Tŕnia: v modrom štíte skrížené dva strieborné vinohradnícke nože bez drevených násad. Nad nimi zlatá vetvička viniča s dvoma zlatými strapcami a štyrmi zlatými listami. Autorom náčrtov historických erbov obcí Veľkého a Malého Tŕnia je historik Oliver Solga z Pezinka.

Ku zblíženiu oboch erbov v názve ako aj v tvare došlo až v roku 1948, keď názvoslovná komisia Ministerstva vnútra poslovenčila názov Kočišdorf na Veľké Tŕnie a názov Trlinka na Malé Tŕnie. V roku 1998, pri oslavách 790 výročia, bol obci Vinosady pridelený Hieraldickou spoločnosťou jeden erb, ktorý pretrváva až dodnes.

Vlajka obce

Vlajka obce sa skladá z troch farieb, ktoré sú taktiež prítomné aj v erbe obce - z modrej,zlatej a bielej farby