Navigácia: Úvod Obec Vinosady Prechádzka obcou

Prechádzka obcou PDF Tlač Email

Stará obec

Pezinská ulica

Rozprestiera sa pri vstupe od Mesta Pezinok v katastrálnom území Veľké Tŕnie. Vinie sa od bytoviek, rodinných domov , záhradkársku osadu po kostol Sv. Martina až po stavebnú lokalitu Tále . V súčasnom období má 294 orientačných čísiel .

Fotogaléria...

Modranská ulica

Rozprestiera sa smerom od Modry v katastrálnom území Malé Tŕnie cez stavebné lokality Hrubá roľa , Bolešky . A od Pálfyho kaštieľa až po cintorín . V súčasnom období má 199 orientačných čísiel .
Fotogaléria...

Školská ulica

Je taktiež umiestnená v katastrálnom území Veľké Tŕnie  v strede obce, pod kostolným brehom  až po stavebnú lokalitu Repnica. Na tejto ulici sa nachádza Materská a Základná škola. Ťahá sa až k cintorínu . V súčasnom období má 75 orientačných čísiel.
Fotogaléria...

 

Nová výstavba

Výstavba v obci za posledných 10 rokov sa uberala schvaľovaním aktualizovaním jednotlivých stavebných zón, ktorých sú v obci štyri.

Obvod Tále

Stavebný obvod ,,TÁLE" je najstarším stavebným obvodom s 29 stav. pozemkami situovaný, ktorý vznikol začiatkom 90. rokoch a je situovaný v západnej časti obce.
Fotogaléria...

Obvod Hrubá roľa

Stavebný obvod ,,HRUBÁ ROĽA" je najdokončenejším obvodom s 29 stav. pozemkami, ktorý vznikol v r. 1998 a je situovaný na rovine vo východnej časti obce.
Fotogaléria...

Obvod Repnica

Stavebný obvod ,,REPNICA" nová ulica sa nachádza v strede obce s trinástimi stavebnými povoleniami s možnosťou rozšírenia obvodu o ďalšie stavebné pozemky.
Fotogaléria...

Obvod Bolešky

Stavebný obvod ,,BOLEŠKY" je posledne schválený územný plán zóny v roku 2003, ktorý bol plánovaný už v osemdesiatich rokoch a nachádza sa pod horami v severo -vých. časti obce. Jeho možnosť rozšírenia je východne smerom k štátnej ceste II/502.
Fotogaléria...

Obvod Záhumenica 1 (pripravuje sa)

Stavebný obvod ,,ZÁHUMENICA I." sa pripravuje. Je to prvá časť zastavania územia, ktoré bolo navrhnuté v Územnom pláne z roku 1972 a v novelizovanom ÚP  z roku 1982, ako výhľad na zástavbu územia na dvadsať rokov do predu. V súčasnosti sa pripravuje prvá časť tohto územia, ktoré sa spracováva podrobne so širším kontextom celého výhľadového priestoru
Fotogaléria...

Obvod Muškát 1. (pripravuje sa)

Stavebný obvod ,MUŠKÁT 1" sa v súčasnosti pripravuje prvá časť tohto územia, ktoré sa spracováva podrobne so širším kontextom celého výhľadového priestoru

Myšlienka tohto stavebného obvodu vzniká po roku 2006, kedy bola pripravovaná zmena katastrálnej hranice medzi Pezinkom a Vinosadmi pred dokončením. Táto zmena nadobudla právoplatnosť v roku 2007 zápisom do katastra nehnuteľností Pezinok a to po desaťročia pripravovanom plošnom vysporiadaní zastavaného územia obce Vinosady. Išlo rádovo o plocho 31 ha. Jednalo sa o vstupnú časť obce zo strany Pezinka nazývanú Hoštáky, ktorá bola na katastrálnom území mesta Pezinok - predtým Cajla, ale geograficky bola súčasťou zastavaného územia obce Vinosady - presnejšie KÚ Veľké Tŕnie. Tento protizákonný stav, ktorý pretrvával desaťročia sa ústretovosťou jednotlivých zastupiteľstiev, ale hlavne primátora Mgr. Olivera Solgu a starostu Ing. Mirolsava Achbergera podarilo po značnom úsilí napraviť. Protizákonný preto, lebo dane sa majú odvádzať do miesta na ktorom katastrálnom území sa pozemky a nehnuteľnosti nachádzajú. V danom konkrétnom prípade to bolo platenie daní - s tichými súhlasmi predošlých predstaviteľov vedenia jednotlivých miest a zrejme i jednotlivých zastupiteľstiev, - do obce Vinosady...
Nové natrasovanie katastrálnej hranice uvoľnilo myšlienku požiadavky občanov tohto záujmového územia pripraviť a vybudovať stavebný obvod  MUŠKÁT I. ako prvú etapu zástavby v danom prímestskom území. Keď že snaha obce v danom čase bolo umožniť rozvoj výstavby v primeraných intenciách prímestskej zástavby s rešpektovaním dopravného a geografického umiestnenie (zástavba medzi štátnou cestou II.502 a Malými Karpatami, kedy nedochádza k umelému rozdeleniu obce Vinosady na dve časti), žiadosti bolo za podmienok zainteresovaným stavebníkom vyhovené.
Fotogaléria...