Navigácia: Úvod Obec Vinosady Obyvateľstvo

Obyvateľstvo PDF Tlač Email

Aktuálny stav obyvateľov obce Vinosady je podľa sčítania obvyvateľstva 2011 - s trvalým pobytom 1202 osôb.
Základné údaje o počte obyvateľov obce Vinosady vychádzajú z výsledkov sčítania ľudu, domov a bytov z roku 2011:

Viac informácií nájdete na stránkach sčítania tu...

Aktuálny stav obyvateľov obce Vinosady je ku koncu roka 2003 s trvalým pobytom 1.018 osôb.
Základné údaje o počte obyvateľov obce Vinosady vychádzajú z výsledkov sčítania ľudu, domov a bytov z roku 2001:

Základné údaje o počte obyvateľov obce Vinosady

1970 1982 1991 2001
Počet obyvateľov 1110 1006 883 956
z toho ekonomicky aktívnych 580 525 449 -
muži 586 495 425 -
ženy 524 511 458 -
za prácou dochádza - 490 412 -

Priemerný vek obyvateľov obce je 40 rokov, počet dôchodcov žijúcich v obci je 170.