Navigácia: Úvod Obec Územný plán

Územný plán PDF Tlač Email
Štvrtok, 17 Apríl 2008 20:23

Územný plán obce

Obec Vinosady má vypracovaný Územný plán obce z r. 1972, ktorý bol v r. 1982 aktualizovaný a novelizovaný. V súčasnosti i tento je zastaralý a neplatný. 
Územný plán obce je možné zadať na spracovanie až po vysporiadaní katastrálneho územia v hornej časti obci (bližšia časť k Pezinku). Táto časť obce sa nachádza takmer 40 rokov na katastrálnom území Pezinka - Cajla. Doposiaľ toto územie nebolo vysporiadané, čo predchodcom obecných a mestských zastupiteľstiev vôbec neprekážalo. V súčasnosti je recipročná výmena medzi oboma katastrálnymi územiami odsúhlasená jednotlivými zastupiteľstvami. Jedná sa o územie rádovo cca 28 ha plochy v celosti, čo bude vo vytýčení katastrálnej hranice a preparcelácií jednotlivých pozemkov vnášaných a odnímaných z pezinského kat. obnášať nemalú finančnú čiastku.

Výstavba v obci za posledných 10 rokov sa uberala schvaľovaním aktualizovaním jednotlivých stavebných zón, ktorých sú v obci štyri.

  1. Stavebný obvod ,,TÁLE" je najstarším stavebným obvodom s 29 stav. pozemkami situovaný, ktorý vznikol začiatkom 90. rokoch a je situovaný v západnej časti obce.
  2. Stavebný obvod ,,HRUBÁ ROĽA" je najdokončenejším obvodom s 29 stav. pozemkami, ktorý vznikol v r. 1998 a je situovaný na rovine vo východnej časti obce.
  3. Stavebný obvod ,,REPNICA" nová ulica sa nachádza v strede obce s trinástimi stavebnými povoleniami s možnosťou rozšírenia obvodu o ďalšie stavebné pozemky.
  4. Stavebný obvod ,,BOLEŠKY" je posledne schválený územný plán zóny v roku 2003, ktorý bol plánovaný už v osemdesiatich rokoch a nachádza sa pod horami v severo -vých. časti obce. Jeho možnosť rozšírenia je východne smerom k štátnej ceste II/502.
Aktualizované