Navigácia: Úvod O systéme Informácie pre účastníkov verejných akcií (GDPR)

Informácie pre účastníkov verejných akcií (GDPR) PDF Tlač Email

INFORMÁCIE PRE ÚČASTNÍKOV VEREJNÝCH AKCIÍ OBCE VINOSADY

Obec Vinosady poskytuje nasledovné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. Apríla 2016 po ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

  INFORMÁCIE PRE ÚČASTNÍKOV VEREJNÝCH AKCIÍ OBCE VINOSADY