Navigácia: Úvod Kultúrny a spoločenský život Poľovníci

Poľovníctvo PDF Tlač Email
Pondelok, 18 August 2008 18:17

Poľovníctvo vo Vinosadoch má bohatú históriu. Organizovaná poľovnícka činnosť v našom regióne bola známa už v polovici 19. storočia.

Za posledných 60 rokov sa poľovníctvo riadi poľovníckymi zákonmi z r. 1947, neskoršie z r. 1948 vznikol poľovnícky spolok, ktorý vykonával právo poľovníctva v katastroch našich obcí a urbárskych lesov. Ďalšie zmeny prišli v r. 1966 pri reorganizovaní poľovníctva, a neskoršie v r. 1995 keď rozhodnutím Lesného úradu v Bratislave bol uznaný Poľovný revír  Vinosady o výmere 768 ha.

Výkon práva poľovníctva bol postúpený majiteľom – užívateľom pozemkov a to obci Vinosady, VaPD Modra, Lesy Slovenskej republiky a Slovenskému pozemkovému fondu za neznámych vlastníkov. Boli určené normované kmeňové stavy zveri a poplatok za prenájom.

Súčasných 6 členov Poľovníckeho združenia Vinosady svoju činnosť zameriava na starostlivosť o ochranu zveri, aby sme zachovali určené kmeňové stavy zveri a to
18 kusov  srnčej zveri, 100 kusov zajacov a 80 kusov bažantov. Prírodné podmienky sa vplyvom obhospodarovania pozemkov mechanizáciou a chemizáciou poľnohospodárskej výroby v poslednom období zmenili. Majú za následok ubúdanie počtu malej zveri /zajac, bažant, jarabica/ a pribúda zver srnčia, diviačia a posledne aj danielia či jelenia a nielen v zimnom období, ako to bolo v minulosti.

Úlohou poľovníctva je neustále zlepšovanie prostredia pre zver, starostlivosť o zdravotný stav, pravidelné prikrmovanie, osievanie políčok vhodnými plodinami, budovaním a udržovaním poľovníckych zariadení, kynológia a strelectvo. Úlohou každej spoločnosti je ochrana prírody a životného prostredia, aby sme mali neustále na mysli ekologickú rovnováhu prírody, čo je záruka ďalšieho napredovania. Rozumným regulovaním teda chovu, ochranou a lovom dokážeme súčasné stavy zveri uchovať pre následné generácie, čo je našou prvoradou úlohou.

Fotogaléria...   

Aktualizované