Navigácia: Úvod Kultúrny a spoločenský život Tradičné podujatia

Tradičné podujatia PDF Tlač Email
Pondelok, 14 Apríl 2008 12:16
JANUÁR
Zápis do 1.ročníka ZŠ
Garant : Základná škola, Školská 49, tel.: 033/6462250
FEBRUÁR
Karneval ŽŠ 
Garant : Základná škola, Školská 49, tel.: 033/6462250
Karneval MŠ  
Garant : Materská škola, Školská 50, tel.: 033/6462245
MAREC
Beseda k „Mesiacu knihy“ 
Garant : Základná škola, Školská 49, tel.: 033/6462250
Garant : Materská škola, Školská 50, tel.: 033/6462245
LETEČKO - ROZNÁŠANIE LETKA na kvetnú nedeľu – deti základnej školy
TVORIVÁ DIELŇA – KRASLICE , nové techniky
Garant : Základná škola, Školská 49, tel.: 033/6462250
APRÍL
Príprava výstavy ku Dňu matiek – detské práce
Garant : Základná škola, Školská 49, tel.: 033/6462250
Garant : Materská škola, Školská 50, tel.: 033/6462245
Stavanie mája
MÁJ
DEŇ MATIEK + výstava ručných prác
Telocvičňa Obecného úradu
Garant : Obecný úrad Vinosady, Pezinská č.95 , tel.: 033/6462308
v spolupráci so Základnou a Materskou školou
JÚN
DEŇ DETÍ
Garant : Materská škola, Školská 50, tel.: 033/6462245
Garant : Základná škola, Školská 49, tel.: 033/6462250
ROZLÚČKA S PREDŠKOLÁKMI – budova MŠ
Garant : Materská škola, Školská 50, tel.: 033/6462245
v spolupráci s výborom ZRPŠ
AUGUST
SNP
SEPTEMBER
Vinobranie 
Prezentácia Obce Vinosady , koncerty DH Vinosadka
Prezentácia obce
Garant : Obecný úrad Vinosady, Pezinská č.95 , tel.: 033/6462308
Tekvicová slávnosť
Garant : Materská škola, Školská 50, tel.: 033/6462245
OKTÓBER
Stretnutie z úcty k starším
Miesto: telocvičňa Obecného úradu
Garant : Obecný úrad Vinosady, Pezinská 95, tel. 033/6462308
v spolupráci s MŠ a ZŠ
Deň strašidiel
Garant : Materská škola, Školská 50, tel.: 033/6462245
NOVEMBER
SVIATOK VŠETKÝCH SVÄTÝCH – spomienkové stretnutie
Pamiatka zosnulých Dom smútku
Garant : Obecný úrad Vinosady , Pezinská č.95 , tel.: 033/6462308
Výstavka venčekov k všetkým svätým spojená s predajom
Garant : Základná škola, Školská 49, tel.: 033/6462
DECEMBER
PRÍCHOD MIKULÁŠA A ROZSVIETENIE VIANOČNÉHO STROMU
Garant : Obecný úrad Vinosady, Pezinská č.95 , tel.: 033/6462308
Garant : Materská škola, Školská 50, tel.: 033/6462245
Garant : Základná škola, Školská 49, tel.: 033/6462
Aktualizované