Navigácia: Úvod Kultúrny a spoločenský život Knižnica

Knižnica PDF Tlač Email
Streda, 13 August 2008 16:17

Dnes máme v knižnici  4. 475  kníh rozdelených do týchto oblastí:

Typ literatúry Počet kníh
odborná literatúre pre dospelých 303 kníh
krásna literatúra pre dospelých 1. 899 kníh
odborná literatúra pre deti 313 kníh
krásna literatúra pre deti 1. 960 kníh

 

V knižnici je zaregistrovaných 41 občanov, z toho 32 detí. Za rok 2006 si spolu požičali 948 kníh. Knižnica je otvorená každý v pondelok – 4 hodiny v týždni. Posledná revízia knižného fondu sa uskutočnila v lete roku 2006.


Prehľad :

Rok Rozvoj kniž. fondu Výpožičky Čitatelia ( z toho deti)
1966 2687 0 0
1997 2687 193 44 ( 38 )
1998 2826 757 57 ( 50 )
1999 2993 761 62 ( 60 )
2000 3209 845 54 ( 51 )
2001 3308 823 57 ( 53 )
2002 3468 1067 52 ( 44 )
2003 3871 1030 57 ( 46 )
2004 4062 1040 43 ( 37 )
2005 4104 668 36 ( 32 )
2006 4475 948 41 ( 32 )

 

Adresa:  Miestna ľudová knižnica pri ZŠ vo Vinosadoch, Školská ul. 50 tel.: 033/646 22 50

Viac o knižnici: časť 1, časť 2

 

Aktualizované