Navigácia: Úvod Kontakty

Burza informácií 2008 PDF Tlač Email

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  v  Pezinku,  odbor  služieb  zamestnanosti,  bude  dňa  23. 10. 2008   v  priestoroch  Kultúrneho  centra  v  Pezinku,  Holubyho  42,  v  čase  od  8:45 – 15:00  h  organizovať       

Deň  informačných a poradenských služieb – Burza informácií, Pezinok 2008

V rámci tohto dňa sa uskutoční prezentácia  zamestnávateľov a voľných pracovných miest pre budúcich absolventov stredných škôl a v rámci voľby povolania sa uskutoční prezentácia stredných škôl pre žiakov končiacich ročníkov základných škôl.

Program:
                8:45 – 15:00 hod   - ponuka voľných pracovných miest zamestnávateľov pre uchádzačov
                                             o zamestnanie, záujemcov o zamestnanie, obyvateľov okresu Pezinok
                9:00 – 10:00 hod    - prezentácia stredných odborných škôl pre žiakov končiacich ročníkov
                                              základných škôl, rodičov žiakov a výchovných poradcov základných škôl
               10:30 – 11:30 hod - prezentácia zamestnávateľov pre študentov končiacich ročníkov                                                  
                                            stredných škôl