Navigácia: Úvod Fotogaléria

Kultúrno oddychové centrum PDF Tlač Email
       Dôvodom obstarania Kultúrno oddychového centra Vinosady (KSC Vinosady) je snaha obce o vytvorenie adekvátneho zhromažďovacieho priestoru. Navrhovaný priestor bude slúžiť pre rôzne spoločenské podujatia v obci.  Cieľom návrhu KSC Vinosady  je zvýšenie estetickej úrovne a kvality verejného priestranstva.

       Navrhované KSC priamo naväzuje na objekt kostola, realizáciou navrhovaných aktivít nedochádza k stavebným stretom s objektom kostola. V rámci riešenia ide hlavne o revitalizáciu predmetného centrálneho priestoru s doplnením prvkov drobnej architektúry (systému peších trás - chodníkov, vyrovnávajúcich schodíšť, spevnených plôch, pódií, lavičiek, smetných košov, a. p.). Nasledujúce obrázky reprezentujú okolie kostola pred úpravou.