Navigácia: Úvod Fotogaléria

Na ceste nie si sám PDF Tlač Email

Ročne na slovenských cestách vyhasne vyše 600 ľudských životov, z toho je približne 60 detí. Za posledných pätnásť rokov sa do značnej miery obnovil vozidlový park, pribudli nové kilometre diaľnic a rýchlostných ciest, zvýšila sa hustota premávky a samozrejme pribudli aj dopravné nehody, ktorých príčinou sú aj deti.


Tieto fakty a mnohé iné viedli  k zvýšenému záujmu o dopravnú výchovu na školách. . Dopravná výchova začína v rodine, neskôr v materskej  a základnej škole.


Kvalitnú dopravnú výchovu  zabezpečuje okrem premyslenej systematickej prípravy  a realizácie aj systém špeciálnych podmienok, to znamená materiálne vybavenie a pomôcky , určené pre deti t. j .  dopravné ihriská ,  dopravné značky, semafory, detské dopravné prostriedky a pod.


Využívať dopravné ihrisko ako prostriedok  vzdelávanie je výsostným právom detí  v mestách, ktoré ich na tento účel vybudovali. A čo deti, ktoré vyrastajú v obci?


Podobnú otázku  si položili aj členovia Občianskeho združenia Škôlkár  a začali konať.


Pani Oľga Fraňová  ako jedna členiek OZ vypracovala projekt „Na ceste nie si sám“ ktorého cieľom je  získať základné zručnosti ako bezpečne reagovať v dopravnej situácii, vedieť sa v dopravnom prostredí orientovať a naučiť sa  používať základné pravidlá cestnej premávky primerane veku detí.


Projekt bol finančne na pomery OZ veľmi náročný preto sme na základe výzvy požiadali o finančnú pomoc Nadáciu Allianz, ktorá projekt podporila finančnou čiastkou 2 000 €.
Hodnota dopravného ihriska je 10 000€. Touto cestou chceme poďakovať  firme INTERSAD pánovi Bohúňovi a všetkým, ktorý sa podieľali na tom, aby sa stalo dopravné ihrisko v našej obci realitou.

Členka OZ