Navigácia: Úvod

Preventívna deratizácia 2020 PDF Tlač Email
Štvrtok, 15 Október 2020 00:00

erb obce

Podľa § 12 ods. 2 zákona NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verej-ného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení je regulácia živočíšnych škodcov. Tieto opatrenia podľa ustanovení § 51 ods. 1 písm. a), § 52 ods. 1 písm. a) a § 53 písm. a) uvedeného zákona v y k o n á v a j ú všetky fyzické osoby – občania, fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby i obce.

  Preventívna deratizácia 2020

Aktualizované