Navigácia: Úvod

Samostatný stavebný úrad PDF Tlač Email

31.12.20189 končí Spoločný stavebný úrad v Modre

Od 1.1.2020 je Samostatný stavebný úrad vo Vinosadoch

Mgr. Ivana Juráčková
starostka obce