Navigácia: Úvod

Stavebné konanie-Bolešky,úprava cesty PDF Tlač Email

Oznámenie verejnou vyhláškou - o začatí stavebného konania Obytná zóna Vinosady Bolešky, úprava regionálnej cesty II/502...

  Obytná zóna Vinosady Bolešky, úprava regionálnej cesty II/502