Prijmeme učiteľku MŠ Tlač

Obec Vinosady príjme do pracovného pomeru na určitý čas učiteľku v materskej škole s nástupom od 01.10.2019 do 31.08.2020.

Požadované vzdelanie:

Úplné stredné odborné v odbore pedagogická škola

Mzdové nároky:

V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Kontakt:

Mgr. Katarína Augustiňáková
Číslo telefónu: 033/6463605
Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

 

Mgr. Ivana Juráčková
starostka