Navigácia: Úvod

VZN 2019 PDF Tlač Email

Pridané návrhy:

  • 26.11.2019 - VZN 2019 c 5 Zneškodňovanie obsahu žúmp + Príloha
  • 26.11.2019 - VZN 2019 č 6 O komunálnom odpade r.2020  + dôvodová správa
  • VZN 2019 č 4 Dotácie obce - návrh
  • VZN 2019 č 5 Zneškodňovanie obsahu žúmp - návrh
  • VZN 2019 č 6 Dodatok 2 O komunálnom odpade r.2020  - návrh
Tieto návrhy si môžte pozrieť v sekcii Samospráva/Dokumenty/VZN, kliknite tu:

VZN z roku 2019