Navigácia: Úvod

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra PDF Tlač Email
Štvrtok, 02 Január 2020 00:00

Obecné zastupiteľstvo Obce Vinosady podľa § 18 a odst 2 zákona SNR č 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením č. 51/2019/08 zo dňa 11. decembra 2019 vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra Obce Vinosady na deň 13. februara 2020

 

  Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Aktualizované